Visie

Lydwe.nl is een professioneel en veelzijdig architectenbureau gespecialiseerd in het nieuwbouwproject Terra Incognita. Het bedrijf heeft al meer dan twintig jaar ervaring en is al geruime tijd een vertrouwde naam binnen de branche. Lydwe.nl kenmerkt zich door een no-nonsense mentaliteit, waarbij creativiteit gekoppeld wordt aan jarenlange bouwkundige ervaring. ’Dingen anders bekijken, vast leggen wat het oog niet ziet, een 'andere wereld’ creëren, uit de schaduw van het bekende stappen, vraagstukken bedenken door vragen te stellen die nooit worden gesteld of geen antwoorden hebben.’ is wat René Margritte eens beschreef. Deze woorden staan aan de basis van de visie van Lydwe.nl en dagen daarmee de architecten uit om de wereld constant op een ander manier te aanschouwen en te komen tot vernieuwende ontwerpen.

Het ontwikkelen van gebouwen is een langdurig proces. Een proces waarbij vele ideeën over de tafel gaan en waarvan alleen (een combinatie van) de beste ideeën daadwerkelijk in de openbare ruimte worden verwezenlijkt. Tijdens het proces wordt er met passie gezocht naar een juiste balans tussen herkenbare details en een harmonieuze eenvoud. Door materiaal, kleur en richting op elkaar af te stemmen ontstaat er een schitterende eenheid in het straatbeeld. Toch heeft elk gebouw in Terra Incognita een uniek, individueel karakter door diversiteit in klassieke details en eigenzinnige vormen.

Lydwe.nl is van mening dat de unieke gebouwen van Terra Incognita gezien mogen worden en de tijd en aandacht verdienen om goed en kritisch bekeken te worden. Het is voor de ontwikkeling van het bedrijf erg belangrijk om te horen wat men ziet, denkt of zich afvraagt; oftewel de meningen over de gebouwen van Lydwe.nl. Via het contactformulier op de website kan hierover van gedachten worden gewisseld. Deze observaties, gedachten en vragen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de projecten die door Lydwe.nl in de toekomst gerealiseerd zullen gaan worden.

Partners

Naast de inbreng van eigen opvattingen en overtuigingen, waardeert en omarmt Lydwe.nl ook de goede ideeën van haar partners. De partners van Lydwe.nl zijn ervaren professionals met passie voor hun vak. Opvallend is het feit dat er niet alleen gebruik wordt gemaakt van bedreven architecten, (lokale) overheden, stedenbouwkundigen, woningcorporaties en bouwondernemingen, maar ook van partners in andere disciplines. Zo gaat Lydwe.nl samenwerkingen aan met verschillende specialisten, zoals een front end developer, een filosofe en diverse docenten. Tevens vindt het bedrijf inspiratie in de werken van kunstenaars als Piet Mondriaan, M.C. Escher, Charles Avery, René Margritte, Joseph Kosuth en Wouter van Reek. Deze diverse invalshoeken kunnen leiden tot verrassende en vernieuwende concepten en brengen een project als Terra Incognita naar het hoogst haalbare niveau.

© 2015 | Lydwe van Westen